Conferinţã / dezbatere la Sinagoga din Sibiu, privind promovarea patrimoniului sibian

c 1

Vineri, 25 octombrie 2013, a avut loc la Sinagoga din Sibiu conferinţa / dezbaterea  de la finalul proiectului: „Promovarea patrimoniului cultural sibian prin intermediul educaţiei interculturale, interreligioase şi interconfesionale în rândul tinerilor (Proiect pilot)”, organizatã de Institutul European de Training şi Studii Multiculturale (IETSM).

Ĩn cadrul acesteia au fost analizate şi dezbãtute rezultatele chestionarelor de evaluare, privind cunoaşterea obiectivelor de patrimoniu din Sibiu, de cãtre elevii de la liceele participante la proiect. De asemenea, s-a pus în discuţie starea avansatã de degradare a bisericii fortificate din localitatea Dobârca, judeţul Sibiu. Au luat cuvântul: Otto Deutsch, preşedintele Comunităţii Evreieşti din Sibiu,  profesorul universitar doctor Alexandru Hudiţean, deputatul Mircea Cazan, senatorul Nicolae Neagu, deputatul Ioan Tãmâian, Rãzvan Pop, director la Direcţia Judeţeanã pentru Culturã, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Sibiu, Filip Botezatu, preşedinte IETSM şi Daniel Bîlbã, vicepreşedinte IETSM.

Activitãţile proiectului şi completarea chestionarelor de cãtre elevi, au avut loc în data de 17 octombrie la Liceul Teoretic „Constantin Noica”, Colegiul National Pedagogic „Andrei Saguna”, Colegiul National „Octavian Goga”, şi în data de 18 octombrie, la Colegiul National „Samuel von Brukenthal”, Liceul Tehnologic, de Constructii si Arhitectura „Carol I” şi la Colegiul National „Gheorghe Lazar”. Au participat 154 de elevi şi 6 cadre didactice.

La începul orei de clasã, elevii au fost rugaţi sã completeze un chestionar, care conţinea întrebãri privind raportarea elevilor la fenomenul etnic şi religios, precum şi întrebãri privind gradul de cunoaştere a obiectivelor din patrimoniul cultural naţional. Astfel, pentru 77 % dintre elevi, religia este importantã şi foarte importantã, 70 % au considerat cã este important şi foarte important sã fie informaţi despre alte etnii / culturi / minoritãţi, în timp ce 67 % au apreciat cã este important şi foarte important sã fie informaţi despre alte religii / confesiuni. La întrebarea: „Cât de important este pentru dumneavostrã lãcaşul de cult al religiei / confesiunii din care faceţi parte ?” , 29 % au rãspuns cã acesta este foarte important, 54 % cã este important, 8 % nu au putut sã aprecieze, 7 % au spus cã este puţin important, iar 2 % au apreciat cã este deloc important. La întrebarea „Cât de important este pentru dumneavostrã lãcaşul de cult al unei alte religii / confesiunii ?”, 21 % au susţinut cã acesta este foarte important, 46 % important, 14 % nu au putut sã aprecieze, 16 % au precizat cã este puţin important, iar 3 % deloc important. Elevii au fost întrebaţi: „Slujbele cãrui cult / religie se  desfãşoarã într-o sinagogã ?”, 34 % au rãspuns cã este vorba de cultul mozaic, 27 %  au indicat cultul islamic, 23 % cultul lutheran, iar 16 % cultul reformat.

La finalul activitãţilor de la clasã, elevii au completat un al doilea chestionar care avea ca scop evaluarea îmbunãtãţirii cunoştinţelor prezentate în proiect, astfel cã peste 90 % dintre elevi au rãspuns cã într-o sinagogã, se desfãşoarã slujbele cultului mozaic. 98 % au apreciat cã acest proiect le-a îmbunãtãţit cunoştinţele privind obiectivele de patrimoniu prezentate, iar formatorii au primit o notã medie de evaluare de 9,5.

Ĩn cadrul dezbaterii, domnul Otto Deutsch, preşedintele Comunităţii Evreieşti din Sibiu, a apreciat cã acest eveniment poate fi un element de sensibilizare a opiniei publice şi a factorilor decizionali privind conservarea şi promovarea Sinagogii, dar şi a celorlalte obiective de patrimoniu din Sibiu, care au avantajul diversitãţii culturale, etnice şi religioase şi care pot constitui un reper major în dezvoltarea turismului local.   Domnul profesorul universitar doctor Alexandru Hudiţean, a mãrturisit cã a intrat în Sinagogã cu emoţie, cu atât mai mult cu cât, în decursul anilor a predat la Universitatea „Lucian Blaga” disciplina „Educaţie interculturalã”. Este de neînţeles, a spus domnul profesor, cum au fost posibile atitudinile antisemite, pentru cã fundamentele culturii europene se bazeazã pe triunghiul Atena-Ierusalim-Roma şi pe înţelegerea tradiţiei iudeo-creştine, iar evreii pot fi numiţi, aşa cum spunea papa Benedict al XVI-lea, „fraţii noştri mai mari”.  Domnul deputat Mircea Cazan, a fãcut o comparaţie cu situaţia obiectivelor de patrimoniu din Polonia, susţinând cã şi România trebuie sã adopte modelul polonez de conservare şi promovare a clãdirilor de patrimoniu. De asemenea, a  precizat cã ştie foarte bine care este situaţia bisericii fortificate de la Dobârca, care se aflã în stare avansatã de degradare şi cã pentru aceasta trebuie depuse eforturi pentru restaurare. Domnul senator Nicolae Neagu, a apreciat demersul IETSM de promovare a patrimoniului cultural sibian în rândul tinerilor, precum şi locaţia ineditã de desfãşurare a întâlnirii. De asemenea a mai precizat, cã alãturi de ceilalaţi colegi deputaţi şi senatori va încerca sã gãseascã soluţii pentru conservarea şi promovarea patrimoniului sibian, cu atât mai mult cu cât, Sibiul este un oraş multi-etnic şi multicultural. Domnul deputat Ioan Tãmâian, a arãtat cã deşi ne aflãm într-o situaţie economicã de crizã, sunt de apreciat eforturile comunitãţilor care se implicã în contrucţia şi conservarea lãcaşurilor de cult, cu atât mai mult a comunitãţii evreieşti. Domnul deputat Ioan Tãmâian şi-a manifestat încrederea cã România va intra într-o normalitate culturalã europeanã, un rol important în acest proces avându-l tinerii.  Rãzvan Pop, director la Direcţia Judeţeanã pentru Culturã, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Sibiu, a apreciat ideea de bazã a acestui proiect, şi anume, faptul de a promova obiective de patrimoniu în rândul tinerilor şi a sugerat ca ONG-urile sã se implice efectiv în concesionarea unor obiective de patrimoniul şi sã depunã proiecte pentru restaurarea şi conservarea acestora, cunoscutã fiind situaţia administraţiilor locale şi a proprietarilor de imobile, care nu dispun de bani pentru întreţinerea acestora.

La finalul dezbaterii, domnul Otto Deutsch, preşedintele Comunităţii Evreieşti din Sibiu, a fãcut o prezentare celor peste 50 de participanţi la acest eveniment, a Sinagogii şi a comunitãţii evreieşti din Sibiu.

Proiectul şi-a propus sã faciliteze interacţiunea interculturalã, interreligioasã şi interconfesionalã, în rândul tinerilor şi implicit în sânul comunitãţilor locale promovând în acelaşi timp obiective din patrimoniul cultural sibian. Proiectul este finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, la aria Educaţie Culturalã, iar ONG-urile partenere sunt: Institutul de Studii Pluri-, Inter- şi Transdisciplinare (IPITS) şi Asociaţia pentru Ĩnfrumuseţarea Oraşului Sibiu (AIOS).

Mai multe detalii despre proiect se gãsesc pe pagina (http://www.ietsm.ro/), pe pagina dedicatã exclusiv proiectului (http://www.ietsm.ro/proiecte/promovarea-patrimoniului-sibian/).

c 2c 3c 4c 5c 6c 7

Elevii din şase licee sibiene au participat la proiectul IETSM privind promovarea patrimoniului sibian

Noica

Ĩn perioada 17-18 octombrie 2013 a avut loc etapa prezentãrii, în şase licee din municipiul Sibiu, a proiectului: „Promovarea patrimoniului cultural sibian prin intermediul educaţiei interculturale, interreligioase şi interconfesionale în rândul tinerilor (Proiect pilot)” susţinut de Institutul European de Training şi Studii Multiculturale (IETSM). Acesta a presupus susţinerea de prelegeri, work-shop-uri şi dezbateri, precum şi realizarea unor sondaje, prin care s-a urmãrit chestionarea elevilor cu privire la cunoaşterea şi aprecierea patrimoniului cultural sibian, gradul de toleranţã cu privire la alte etnii, religii şi confesiuni. Activitãţile s-au desfãşurat în data de 17 octombrie la Liceul Teoretic „Constantin Noica”, Colegiul National Pedagogic „Andrei Saguna”, Colegiul National „Octavian Goga”, şi în data de 18 octombrie, la Colegiul National „Samuel von Brukenthal”, Liceul Tehnologic, de Constructii si Arhitectura „Carol I” şi la Colegiul National „Gheorghe Lazar”. Au participat 154 de elevi şi 6 cadre didactice.

Proiectul şi-a propus sã faciliteze interacţiunea interculturalã, interreligioasã şi interconfesionalã, în rândul tinerilor şi implicit în sânul comunitãţilor locale promovând în acelaşi timp obiective din patrimoniul cultural sibian. Proiectul este finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, la aria Educaţie Culturalã, iar ONG-urile partenere sunt: Institutul de Studii Pluri-, Inter- şi Transdisciplinare (IPITS) şi Asociaţia pentru Ĩnfrumuseţarea Oraşului Sibiu (AIOS).

Mai multe detalii despre proiect se gãsesc pe pagina (http://www.ietsm.ro/), pe pagina dedicatã exclusiv proiectului (http://www.ietsm.ro/proiecte/promovarea-patrimoniului-sibian/).

BrukenthalCarolColegiul Pedagogic 1GogaLazar

IETSM demareazã un proiect privind promovarea patrimoniului sibian prin intermediul educaţiei interculturale, interreligioase şi interconfesionale

afis proiect IETSM

Institutul European de Training şi Studii Multiculturale (IETSM) iniţiazã proiectul „Promovarea patrimoniului cultural sibian prin intermediul educaţiei interculturale, interreligioase şi interconfesionale în rândul tinerilor (Proiect pilot)”. Acesta  îşi propune sã faciliteze interacţiunea interculturalã, interreligioasã şi interconfesionalã, în rândul tinerilor şi implicit în sânul comunitãţilor locale promovând în acelaşi timp patrimoniul cultural sibian. Proiectul urmãreşte sã implice reprezentanţi şi ai minoritãţilor etnice, membrii ai comunitãţilor religioase şi confesionale, cadre didactice şi elevi. Scopul declarat al prezentului proiect constã în crearea şi dezvoltarea unor legãturi între  membrii tineri ai comunitãţilor etnice şi religioase prin promovarea patrimoniului cultural sibian în cadrul unor activitãţi ce ţin de domeniul educaţiei interculturale, interreligioase şi interconfesionale.

Proiectul se va desfãsura pe parcusul lunii octombrie şi va avea 2 etape. Ĩn prima etapã, se vor realiza activitãţi de documentare şi cercetare a obiectivelor culturale vizate de proiect, şi se va elabora un studiu care va sta la baza unei broşuri ilustrate. Ĩn a doua etapã vor avea loc activiãţi în 5 licee din municipiul Sibiu, care vor consta în susţinerea de prelegeri, work-shop-uri, dezbateri şi realizarea unui sondaj prin care se urmãreşte chestionarea elevilor cu privire la cunoaşterea şi aprecierea patrimoniului cultural sibian, gradul de toleranţã cu privire la alte etnii, religii şi confesiuni. Prezentarea rezultatelor studiului, sondajului şi activitãţilor vor face obiectul unei conferinţe/dezbatere ce se va desfãşura în ultima sãptãmânã a proiectului, unde vor fi invitaţi membrii şi reprezentanţii diferitelor religii, culte, confesiuni, profesori, publicul larg, presa, reprezentanţi ai administraţiei publice şi ai autoritãţilor culturale. De asemenea activitãţile şi rezultatele vor fi publicate în mediul on-line (http://www.ietsm.ro/), pe pagina dedicatã exclusiv proiectului (http://www.ietsm.ro/proiecte/promovarea-patrimoniului-sibian/), precum şi  în mass-media. Proiectul este co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional (http://www.afcn.ro/).